Snowy Mountains (Oregon & Utah) - cali
Mountains around Salt Lake City

Mountains around Salt Lake City